For kommuner & organistationer

I KBH+ tror vi på alle unge har et potentiale, og at de med den rette ramme kan indfri det til gavn for dem selv og for samfundet. Vi arbejder med forskellige unge målgrupper der alle mødes i vores hus. Vi tror på at det at arbejde sammen om at skabe noget sammen, kan være vejen til at se nye muligheder i eget liv. Vi arbejder med kunst og kultur i alle vores indsatser.

I KBH+ arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i intentionelt relationsarbejde. Læs mere om vores tilgangen og vores spændende udviklingsprojekt i samarbejde med Bikubenfonden her. 

Vi skaber rammen for udvikling – for unge uden uddannelse eller job
Vi arbejder med unge mellem 18-30 år, som er faldet igennem uddannelsessystemet og som har ringe eller ingen tilknytning til netværk, der kan støtte dem i at komme tilbage i uddannelse eller arbejde. Det er karakteristisk for målgruppen, at de har lidt mange nederlag i deres liv, og at de ofte er desillusionerede i forhold til at se deres muligheder for at komme tilbage på sporet af job og uddannelse. Det er unge, der har stået udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i længerevarende perioder fra 6 måneder til flere år. Det er sårbare unge, der mangler grundlæggende kompetencer, socialt, uddannelsesmæssigt og relationsmæssigt. De kan have differentierede problematikker, såsom psykiske diagnoser, kriminel baggrund og/eller socioemotionelle vanskeligheder. 

Træningsaktiviteter
Et aktivt fritidsliv har positiv indflydelse på unges trivsel og selvforståelse. KBH+ har et varieret udbud af aktiviteter, hvor unge har mulighed for at deltage sammen med andre. 

Forløb for henviste unge
Forløbet er en koordineret indsats, hvor vi gennem et 18-ugers forløb baner vejen til uddannelses-og arbejdsmarkedet ved en håndholdt, relationel og tilpasset indsats. Et individuelt forløb med samtaler, faste aktiviteter, workshops og støtte til den enkelte unge tilrettelægges.  

Ungedrevet kultur 
I KBH+ har unge mulighed for selv at udvikle egne projekter, hvor KBH+ er rammen hvor det sker. 

Tilgang 
KBH+ skal i løbet af de næste to år arbejde med at styrke vores intentionelle relationsarbejde ved at implementere Developmental Relationships Framework’ i vores daglige arbejde med unge. Læs mere om metoden og arbejdet her