Legelaboratorium og tanker om lighed

Onsdag aften samlede en flok unge sig til snak og lege med lighed som omdrejningspunkt. Sammen satte de spørgsmålstegn ved idéen om at lige børn leger bedst og hvad kulturel lighed er.

Aftenens program var et oplæg, 3 x lege og til sidst mad & snak om lighed. En af legene gik ud på at bygge med LEGO. LEGO-legen havde tre runder. I den første runde fik alle lige meget LEGO, i den anden blev klodserne fordelt meget ulige og i tredje runde blev LEGO-kassen sat på bordet og alle måtte deles om klodserne. Under LEGO-legen var det forbudt at snakke sammen. Meningen med legen var at gøre deltagerne opmærksom på den måde, de forholder sig til hinanden, og hvad det gør ved en leg at alle ikke er med på lige vilkår. Måske kan en leg nemlig godt give et billede af, hvordan det kan se ud ude i virkeligheden?