Metode

I 2019 startede KBH+ Askovfonden for alvor med at arbejde intentionelt med udviklende relationer i mødet med de unge. Det er en tilgang, der er baseret på værktøjet ’Developmental Relationships Framework udviklet af Search Institute  i USA. Formålet med at arbejde intentionelt er at skabe langt større bevidsthed om, hvad der sker i mødet med den unge, og hvordan man som professionel kan blive mere bevidst om, hvordan man arbejder med den unges positive udvikling,  

Alle unge mennesker har brug for relationer, der giver næring til deres udvikling. Relationer er essentielle i forhold til unges udgangspunkt, modstandsdygtighed og udvikling. Det er i sig selv ikke ny viden – men i KBH+ Askovfonden har vi i samarbejde med Bikubenfonden fokus på, hvordan vi udvikler relationer og er intentionelle i relationsarbejdet som vejen til livsmestring.  

Vi ser udviklende relationer som rødder på et træ, der giver stabilitet hos de unge når de møder modgang. Unge der ikke omgives af udviklende relationer, vokser op som træer i jord uden næring. Derfor har KBH+ Askovfonden fokus på at udvikle relationer, som forbinder unge mennesker til de ressourcer, der er omkring dem. De udviklende relationer er baseret på, hvem de unge er, og hvad de har brug for på det givne tidspunkt – og kan åbne for nye muligheder, udfordre og give medbestemmelse – vise omsorg og støtte den unge.

Projektet evalueres i samarbejde med Oxford Research,  som måler effekten af relationsarbejdet via principper fra Search Institute, USA (ja, vi er inspireret af Michael Quinn Patton ).

I KBH+ bringer mindset og værktøjer fra Search Institute i USA i spil for første gang på dansk grund og vil gerne invitere andre ind i udviklingsrummet, gennem en videnssalon. Vi tror på, at det intentionelle udviklende relationsarbejde kan komme sårbare unge til gavn i hele Danmark og deler derfor gerne med sociale aktører.

Olivia Curtis, der både har været studentermedhjælper og specialestuderende i huset har skrevet følgende artikel, der viser den nyeste viden om vores implementeringsproces og opmærksomhedspunkter, vi er blevet endnu mere bevidste om. 

Hvis du vil vide mere om udviklende relataioner og KBH+’ arbejde, kontakt da direktør, Stine Hamburger eller vidensmedarbejder, Nina Rasmussen 

 

Se mere her //

Relationships First 

Evaluering af KBH+ fra Oxford

Business case fra NDC 

Ted talk om relationer 

Finding the Flouride