12 UGERS KREATIVITETSFORLØB

Af Laura Dueholm og Oliver Pedersen, som er en del af KBH+’s ‘Kreativitetsforløb’

Mange ønsker at blive klogere på, hvordan man udfolder sit kreative potentiale. Men hvordan bliver man egentlig kreativ? Og kan kreativitet trænes?

Det har vi sat for at finde ud af. Derfor er vi fem unge der har startet et 12-ugers kreativitetsforløb med afsæt i Julia Camerons bog: Kreativitet. Vi mødes ugentlig (nu virtuelt) og drøfter et af bogens 12 kapitler og de oplevelser vi har haft med vores kreativitetsarbejde. Vi støtter hinanden i den kreative proces, og afprøver nye værktøjer – både i fællesskab og hver for sig.

Nu hvor Danmark holder sig indenfor, er der også mulighed for kreativ fordybelse. Madlavning, musik, kunst, kreative fornyelser i hjemmet osv.. Eller måske mulighed for, at give lidt ekstra tid til de ting, som vi ellers ikke har overskuddet til. Befinder vi os faktisk i en tid lige nu, hvor vi skal give kreativiteten plads?

Et af grundelementerne i forløbet er blandt andet at skulle skrive såkaldte ’morgensider’, som er tre håndskrevne sider med alt hvad der falder dig ind. Det skal gøres som det første på dagen. Tøm hovedet. Et andet grundelement er ’ugens oplevelse’. Hver uge skal du planlægge en oplevelse på et par timer – kun for dig.

Du kan selv prøve ’morgensiderne’ og ’ugens oplevelse’ – måske kan det kan give dig et kreativt boost?

Hvordan holder man sammen på afstand?

Af Kimmie Tentschert, projektleder og teamleder for Projektakademiet der lige nu er igang med uddannelse af Akademiets 11. Team. 

Projektakademiet er bygget op omkring fysisk facilitering, fysiske projekter og vigtigst af alt teamets fysiske læringsfællesskab.  

Som alle andre er Projektakademiet blevet kastet ud i en historisk situation, som ikke er oplevet før. Hvor svaret pludselig ikke er den fysiske relation og samtale – men afstand og isolering. Hvordan skaber man så rammerne og værdien for noget, som er bygget op om netop det fysiske? 

De næste par uger skal jeg og hele Projektakademiets team 11 finde ud af hvordan vi praktisk kan finde mening i vores nye situation, og derigennem finde nye værdifulde måder at arbejde og mødes på. 

Den her nye udfordring griber vi an på sammen måde som vi gør med vores projekter, nemlig ved at: 

Undersøge, Prototype & Eksperimentere 

Foruden at holde møde med mine dejlige kollegaer sidder jeg pt. ved mit lille hjemmekontor og arbejder med hvordan vi online kan køre Projektakademiet. 

Der er masser af ideér, former og materialer på bordet, og jeg kommer helt sikkert til at lave nogle fejl.  

Denne uge skal vi udvikle og teste forskellige former af, b.la. med individuelle fysiske opgaver, små online refleksionsgrupper og selvfølgelig med virtuelle fællesmøder.  

På Projektakademiet er undervisningen aldrig bare envejskommunikation og det er vigtigt at Skype møder heller ikke bliver dette. Derfor undersøger jeg nu nye mødeprocedurer, sådan at alle kan byde ind og være med. Protoypen eller måden vi prøver det af på, er selvfølgelig ikke kun mig, der skal beslutte. Derfor bliver vores første online møde en fælles forventningsafstemning for hele teamet, sådan at det kan tage udgangspunkt i teamets tanker, behov og forventninger.

Isolation på denne måde er en hård nød at knække, men jeg glæder mig til at se hvordan vi får det bedste ud af det.

Over and out!

 

Pigeklubben på’Borgen’

Som et led i Pigeklubbens planlagte årshjul arbejdes der med temaerne demokrati og medbestemmelse. Derfor arrangerede Pigeklubben og deres leder, Pernille-Lykke Schwarz, et besøg på Christiansborg, hvor de fik rundvisning af Marianne Jelved.

Dette perspektiv taler ind i Pigeklubbens besøg på Christiansborg, hvor de netop havde mulighed for at stifte bekendtskab med en del af vores demokratiske samfund, man sjældent får så direkte indsigt i. Som en del af Pigeklubbens mest centrale pejlemærker, demokrati og medbestemmelse, var besøget et vigtigt element for pigernes udvikling og forståelse af det samfund, de til dagligt lever og indgår i.

Inden besøget havde pigerne læst nærmere på nettet om Marianne Jelved og hendes politik. Især hendes store arbejde for skolerne og afskaffelse af de Nationale test var noget, pigerne lagde mærke til og beundrede. Pigerne havde gjort sig mange tanker om, hvad mødet med den tidligere minister mon skulle handle om og havde taget pænt tøj på til anledningen. Pigerne var meget lyttende og engagerede, de stod tæt ved Marianne Jelved, når hun fortalte, og de spurgte undervejs indtil det, der blev fortalt. Det var tydeligt, at pigerne havde en respekt for stedet og dets betydning.

Gennem rundvisningen fortalte Marianne Jelved flere gange om hendes pejlemærker; frisind, storsind, retsind og lovsind. Pigerne spurgte mere ind til, hvorfor disse var så vigtige. Marianne forklarede, at disse fire begreber var noget, pigerne altid skulle forholde sig til. Frisind og storsind er det, Marianne altid mener man bør møde andre mennesker med og er en reminder om, at vi lever i et frit samfund, hvor vi alle er frie. Retsind og lovsind er med til at forsikre os om, at vi alle lever i et demokrati og er underlagt vores fælles grundlov. Da pigerne spurgte ind til, Mariannes syn på danskhed – noget, der til dagligt optager pigerne – var svaret klart, at det også hang sammen med de fire ovenstående pejlemærker.

På vej hjem blev turen evalueret af pigerne. Her nævnte de, at især Danmarkshistorien var blevet mere tydelig gennem rundvisningen med Marianne Jelved, og at det havde været fedt at høre om grundlovens historie og om skolens udvikling. En af pigerne havde især lagt mærke til, hvordan Jelved flere gange havde italesat, hvordan ”alle mennesker burde behandles på samme måde”. Et menneskesyn der optager pigerne, og som ofte diskuteres i Pigeklubben på baggrund af deres etnicitet og hverdagsliv.

Turen til Christiansborg var en oplevelse, der satte gang i refleksionerne hos pigerne og belyste de temaer, der er udgangspunktet for Pigeklubbens pædagogiske dagsorden; demokrati og medbestemmelse. Udover det inspirerende møde med Marianne Jelved, var det et hit hos pigerne at opleve journalister og politikere ’live’ på Christiansborg.

 

FAKTABOKS:

Om Pigeklubben

Pigeklubben er for unge piger mellem 14 og 17. Her vægtes det gode ungdomsliv gennem aktiviteter med fokus på fællesskab, kompetenceudvikling og medejerskab. Ved at være en del af Pigeklubben i KBH+, er man i lige så høj grad også tilknyttet et sted, hvor andre unge mellem 14 og 30 også bruger husets aktiviteter. Udover at være en del af det sociale fællesskab i Pigeklubben, får man samtidig mulighed for at se, hvordan andre ungdomsgrupper lever deres ungdomsliv og har mulighed for at deltage i aktiviteter på tværs af KBH+ som Fællesspisning og Nabodag.

NYT OM CORONA-VIRUS OG KBH+

I KBH+ – AskovFonden følger vi de retningslinjer som statsministeriet har fremsat angående Corona-virussen.

KBH+ holder helt lukket for åbne aktiviteter som yoga, fællesspisninger med mere.

Pigeklubben holder fysisk lukket, men de unge kan kommunikere med de ansatte via andre platforme.

18+ Klubben er fysisk lukket, men medarbejdere er at træffe på gaden i åbningstiden, dette sker i samarbejde med Københavner Teamet.

Projekt Akademiet udbyder undervisning virtuelt til de studerende de kommende uger.

Alle KBH+’ medarbejdere er på arbejde, selvom de ikke er fysisk til stede, og alle medarbejdere kan kontaktes på mail eller telefon.

 

Ring til os, alle vores numre finder du her

Vi følger udviklingen og anbefalingerne tæt, og sørger for at holde jer opdaterede undervejs.

Læs myndighedernes retningslinjer og seneste nyt om coronavirus her.

Sådan forholder vi os til Corona-virus i AskovFonden

Aktuel situation

AskovFondens afdelinger holder åbent. Hvis Corona-virussen betyder ændringer i dele af hverdagen, giver vi direkte besked til berørte brugere og medarbejdere.

 

Sådan skal du forholde dig 

Hvis ikke du har været i et af risikoområderne, og der ikke er mistanke om sygdom, kan du komme i alle AskovFondens afdelinger som normalt.

Se her sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger:

  • Hvis du er kommet hjem fra et risikoområde (de røde og orange områder på Udenrigsministeriets liste) den 2. marts eller derefter, skal du ikke benytte afdelingerne i 14 dage.
  • Hvis du har været i direkte kontakt med familiemedlemmer, der er kommet hjem fra et risikoområde den 2. marts eller derefter, skal du følge samme henstilling som oven for.
  • Hvis du får symptomer på corona-virus (feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær) og har mistanke om, at du er smittet, skal du blive hjemme og kontakte din læge eller 1813.

Vær opmærksom på, at risikoområderne løbende ændrer sig.

 

Læs på um.dk, hvilke risikoområder der er tale om – og hvordan du generelt skal forholde dig ift. rejser

Læs politiets retningslinjer her

Velkommen til Team 11

I denne uge er Team 11 som er det 11. hold af unge projektleder-akademister på Projektakademiet, netop startet. De skal over det næste halve år udvikle deres evner og kompetencer indenfor projektledelse både praktisk og teoretisk. 

De 15 inspirerende unge er blevet nøje udvalgt gennem en skriftlig ansøgning og en optagelsesworkshop. Nu skal de starte på et spændende, kreativt og lærerigt forløb, hvor der er masser af plads til skøre ideer og god energi. I løbet af uddannelsen kommer de blandt andet til at lære om innovative processer, kreative projekter, projektstyring, teamwork, formidling og facilitering.

Den første opgave er et fællesprojekt, hvor teamet skal planlægge, udvikle og facilitere et projekt, der fremmer den fysiske kontakt mellem unge ud fra principperne: Anerkendelse, værdsættelse, mangfoldighed, nytænkning og borgerinddragelse.

Fællesskaber, fællesskabsfølelse og fællesskabskultur er fundamentet i vores samfund og demokrati. Den menneskeligenaturs balancegang mellem individualisme og fællesskab er sårbar. I takt med at vi i stigende grad er tilstede online, falder deres offline tilstedeværelse. Det vil sige der mindre fysisk kontakt. Vi bruger altså mindre og mindre tid på de fysiske møde med andre mennesker. 

Det kaster Team 11 sig over at arbejde med den næste måned! 

Vi glæder os til at se Team 11 in action og til at opleve, hvilke spændende initiativer de skal være med til at få til at blomstre på Nørrebro.

KBH+ STYRKER DET INTENTIONELLE RELATIONSARBEJDE GENNEM NY METODE

KLAR, PARAT, START

Et nyt årti er begyndt, og det kalder på nye forandringer i KBH+. I løbet af de næste to år skal vores farverige kulturhus implementere og anvende ’relationsnettet’ som ny metode i vores daglige arbejde med unge. I KBH+ arbejder vi for at skabe langsigtede og bæredygtige forandringer for de unge gennem en helhedsorienteret tilgang, og det gøres nu i endnu større grad gennem relationsnettet som fælles fagligt værktøj.

Vi ved, at unge med stærke relationer er mere modstandsdygtige overfor blandt andet stress og modgang. Derfor er det så vigtigt, at vi både i KBH+ og i de øvrige dele af unges livsverden målrettet kan gå ind og støtte de unge, der hvor den enkelte har særlige behov for støtte, omsorg, udfordringer, indflydelse eller nye muligheder.

Metoden er baseret på frameworket ’Developmental Relationships’, der er udviklet af Search Institute i USA. Formålet med at anvende metoden er at udvikle vores medarbejderes fokus og tilgang til at arbejde mere med intentionelle relationer samtidig med, at den enkelte unge bliver bevidst om relationerne omkring sig og mulighederne for at aktivere både nye og allerede kendte relationer.

Den 31. januar blev startskuddet for den toårige proces, hvor huset afholdt en stor workshop, der samlede KBH+’ medarbejdere på tværs af indsatser. Dagen blev sat i gang med fælles morgenmad i Klubben for alle de spændte deltagere. Udover KBH+’ egne medarbejdere fra alle husets indsatser, deltog også Oxford Research til workshoppen. Oxford Research hjælper KBH+ med at evaluere indsatsens udbytte hos de unge. KBH+ ser relationer som den virksomme mekanisme og den aktive ingrediens, som vi gerne vil udvikle og sætte ord på. I samarbejde med Oxford Research vil vi netop kunne dokumentere og formidle den værdi, vi skaber gennem stærkt relationsarbejde.

For KBH+ er det essentielt at blive bedre til at formidle den værdi, vi skaber gennem vores intentionelle relationsarbejde på baggrund af evalueringen, idet vi kan se, at det netop er relationen, der virker i det udviklende arbejde med unge.

Dagens workshop blev faciliteret af Pia Ravn, der gennem øvelser og diskussioner tog hul på arbejdet med den nye metode, der for fremtiden skal danne ramme for al KBH+’ arbejde med husets unge. Vi havde en aktiv dag, hvor forståelsen af relationsnettet kom ind under huden og blev sat i relation til vores eget arbejde.

Den kommende toårige proces indebærer udviklingen af et fælles sprog om de indsatser, vi udfører, samt skabe viden om, hvordan vi kan justere vores arbejde, så det skaber endnu mere værdi. Alt dette gøres med henblik på at udvikle den unges relation til KBH+’ medarbejdere og for at skabe bevidsthed om, hvilke andre gode relationer, der er til stede i den unges liv.

Denne metodiske tilgang vil kunne mærkes i alle indsatser på tværs af KBH+, uanset om det er i den svære samtale, i teaterproduktionen eller midt i undervisningen på Projektakademiet.

Med støtte fra Bikubenfonden er det et projekt og forløb, som alle medarbejdere i KBH+ ser frem til at arbejde med løbende over de næste to år. Derfor inviterer vi i slutningen af februar samarbejdspartnere, kollegaer og sparringspartnere til workshop i KBH+ for at tage del i, hvordan vi arbejder intentionelt med relationer i udviklingen af unge.

For mere information kontakt vidensmedarbejder Nina Rasmussen på mail nina.rasmussen@askovfonden.dk. Vores næste event er fællesspisning d. 11. februar, hvor du selvfølgelig også er velkommen.

Skrevet af Olivia Curtis 

Lær Nina at kende

Lær Askovfonden KBH+ at kende. I dag møder du Nina Rasmussen, som er vores nye vidensmedarbejder. Som skal styrke vores relationellearbejde på tværs af vores indsatser.

Fortæl os om din rejse, der førte dig til KBH+?

Første gang jeg mødte KBH+ var gennem mit frivillige arbejde for Roskilde festivalen, hvor jeg er projektleder i Arts & Activism. Først besøgte jeg RAPOLITICS og senere viste Allan Klie mig rundt i huset og fortalte om KBH+. Jeg blev med det samme vild med både bygningerne, energien og de spændende projekter der lever i KBH+. Jeg følte mig meget velkommen og gik derfra med gode idéer og et kæmpe smil. Siden har jeg oplevet et par teaterforestillinger – bl.a. HOME, som virkelig gjorde indtryk.
Da jeg så stillingsopslaget som Vidensmedarbejder blev jeg virkelig begejstret – og jeg følte faktisk lidt, at stillingen var som skabt til mig (eller omvendt). Og vi blev heldigvis enige om, at det var et godt match.

Hvad glæder du dig til i din nye stilling?

Jeg glæder mig allermest til at blive en del huset og lære mere om alle de spændende initiativer i KBH+. Jeg kommer jo med nye friske øjne, og vil derfor let kunne se det, der virker godt og skaber værdi i KBH+. Næste skridt er at sætte ord på det – og jeg glæder mig til, at vi sammen skaber et sprog omkring hvad det er, der rykker ved at være en del af KBH+ og hvorfor vi gør det, vi gør.

Hvad er din yndlingsmorgenmad?

Én jeg ikke selv har lavet 😉 Luksusversionen er french toast, friske jordbær og melon  – selvfølgelig en god kop kaffe. Og et blødkogt æg. Og yoghurt med god müsli. Og… Generelt elsker jeg morgenmad – det er et yndlingsmåltid, hvis der er tid til at nyde det!

Hvis du var strandet på en øde ø, hvilke 3 ting ville du have med? hvorfor?

1) En flot fyr, der har vundet Robinson (overlevelse og selskab sikret i én)
2) Vatpinde (hader vand og sand i ørerne)
3) Min computer (inkl. wifi).

Yndlingsfilm?

Er ikke så god til at vælge yndlingsting faktisk… Men den film jeg først kommer i tanke om er ‘Eternal Sunshine On A Spotless Mind’. Den gjorde indtryk og er set mange gange.

Yndlingsbog?

Samme svar som ovenfor – its hard to choose! Men Shantaram af Gregory David Roberts er i hvert fald god og læst flere gange.

Det bedste du ved at bruge weekenden på?

Min yndlingsweekend består af mange elementer: Fredag = Fest og ballade. Lørdag bruges med vennerne og god mad – og søndag skal være en langsom dag med yoga og ellers INGEN planer, så der er tid og plads til at gøre lige det jeg har lyst til. 

 

Skal du gå på Projektakademiet?

team5 391654_483668678369795_728585776_n

316865_191036930966306_990702207_n 316706_380369858699678_772722217_n

Vil du være en del af Team 11 på Projektakademiet – Feb-Jun 2020? Projektakademiet søger deltagere

Lad os gætte hvem du er! Du… … er ung, initiativrig og engageret. … ser muligheder i at ændre postivt i lokal samfund og vil bidrage til en positiv udvikling … vil udvikle events og projekter på Ydre Nørrebro. … vil motivere medansvar hos borgerne gennem inddragelse og medindflydelse. … vil udvikle dit personlige lederskab.
Hvis det er dig, så er du kommet til det rette sted! Projektakademiet er stedet for dig, som har hovedet fuld af ideer og gerne vil se dem virkeliggjorte! Vi er stedet, hvor du lærer at omsætte idé til handling.  Vi er stedet, hvor du har mulighed for at afprøve idéer, udvikle dig selv og dine evner til at skabe projekter, der skaber forandring.

Hvad forventer vi af en ansøgning? Vi forventer at den udstråler din motivation for at blive optaget på Projektakademiet og giver os et indblik i, hvem du er, og hvad du gerne vil skabe med dine projekter. Vi ved, at folk er forskellige. Vi udtrykker os forskelligt og ser forskelligt på samme ting. Her hos KBH+Projektakademiet ser vi dette som en kæmpe styrke. SÅ BRUG DEN! Vær dig selv i din besvarelse.

Send din ansøgning senest d. 5. Januar kl. 23.00. Alle spørgsmål henvises til Kimmie Tentschert, som du kan kontakte på 27282419 eller kimmie.tentschert@askovfonden.dk

Du kan ansøge til team 11 HER

Læs mere om projektakademiet på www.kbhplus.dk/projektakademiet

Hvorfor Projektakademiet? Hos Projektakademiet arbejder vi for at skabe positiv social forandring ved at styrke unge til at handle og tage ejerskab for deres by og verden omkring dem. Vi tror på, at man som ung skal være medskaber af sin by, og være med til at skabe nye løsninger på de udfordringer, som eksisterer. Vi tror på, at social forandring altid vil være drevet af både fællesskaber og individer, som har lyst til at engagere sig, og som føler sig i stand til at gøre det. Vi tror på at kulturen kan skabe nysgerrighed, nye møder og styrkede fællesskaber. Vi tror på, der er brug for dig!

Hvad er Projektakademiet? Projektakademiet er en alternativ uddannelse, der uddanner unge handlekompetente kulturelle projektledere. På Projektakademiet går teori og praksis hånd i hånd, og vi er optagede af, at nedbryde skellet mellem klasselokalet og verden udenfor. Vi arbejder for at give dig den viden, de værktøjer og den erfaring, der skal til, for at du kan udvikle nytænkende og kreative kulturelle projekter baseret på muligheder og udfordringer i samfundet. Vi skaber et læringsrum og et eksperimentarium for dig, hvor du både vil udvikle dine kompetencer indenfor kulturel projektledelse og dit personlige lederskab. Vi arbejder med en bred variation af temaer i vores kulturelle projekter og med en bred vifte af samarbejdspartnere fra både det offentlige, det private og fra civilsamfundet.

Uddannelsen består af 2 moduler, som varer fra februar 2020 til juni 2020 . Det er en frivillig og gratis uddannelse, som du kan tage ved siden af studie eller arbejde, og den er ikke SU-berettiget. Uddannelsen indeholder projektarbejde og undervisning to gange om ugen, tirsdag og torsdag. Undervisningen er om eftermiddagen/aftenen og i nogle tilfælde i weekender, så det er muligt at passe sit studie, arbejde og fritidsinteresser. Vi forventer, at du deltager i al undervisning og projektarbejde.

Hvert modul på uddannelsen er bundet op på et konkret projektarbejde, som I laver på baggrund af en samarbejdspartners konkrete behov. Du vil gennem de to moduler beskæftige dig med et fællesprojekt, et kundeprojekt og et faciliteringsprojekt med mulighed for efterfølgende at lave dit eget projekt.  Undervisning og det praktiske arbejde skifter i intensitet. I nogle perioder er det mest undervisningen, der fylder, mens der i andre primært er fokus på projektarbejde, vejledning og coaching.

Vi er optagede af at finde de helt rigtige studerende til Projektakademiet, der både er motiverede, er forskellige fra hinanden og kan vokse gennem forløbet. Derfor omfatter ansøgningsprocessen både en motiveret ansøgning, som du har kreativ frihed til at udvikle, og en 1 dages optagelsesworkshop. På baggrund heraf bliver det endelige hold sammensat.

Nye til teamet

I KBH+ byder vi i det nye år velkommen til tre nye medarbejdere. To af dem skal arbejde med kultur, kunst og frivillige fællesskaber til gavn for alle unge der kommer i KBH+. Den tredje medarbejder skal styrke vores samarbejde på tværs af vores indsatser, og sikre at vi bliver klogere på vores arbejde hver eneste dag, så vi kan være det hus hvor unge kan skabe noget sammen med andre i et trygt fællesskab.

Vi glæder os til at byde dem velkommen, og til at I kan møde dem i det nye år. Nina Rasmussen er vores nye vidensmedarbejder, Mikkel Sönnichsen (til venstre)  er vores nye Community Culture Manager og Oliver Toscano Pedersen (til højre) er vores nye Community Participation Manager. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år og glæder os til at træde ind i 2020 med et stærkt hold.