Madliv med Meyers hos KBH+ – “Jeg vil kunne lave mad til nogle søde piger”

I foråret 2019 afholder vi et madlivsforløb for en gruppe unge drenge fra Klubben KBH+ i samarbejde med Meyers Madhus. Madlivsforløbet er en del af Madliv København, som er et udviklingsforløb, der tilbydes institutioner i Københavns Kommune med det formål at styrke arbejdet med mad og måltider.

”Jeg vil kunne lave mad til nogle søde piger”

Måltidet er kilde til både sanselig nydelse og fællesskab. Et samlende element og noget vi allerede arbejder med i KBH+, hvor vi ofte mødes om mad og madlavning fx i forbindelse med vores folkekøkken-aftenener.  I foråret 2019 tager vi endnu et skridt på madfronten, når vi afholder et madkursusforløb for en gruppe unge drenge fra Klubben.

Deltagerne på kurset er unge, der godt kan lide at lave mad, og som gerne vil lære mere om madlavning, vil blive bedre til at spise sund mad derhjemme og, som en deltager nævnte, vil kunne lave mad til nogle søde piger.  

Som i alle vores projekter har vi fokus på at støtte de unge i at indgå i nye fællesskaber og opnå øget empowerment Det her forløb er fedt, fordi drengene kommer ud af deres comfort zone og bliver udfordret, men på sammen tid får støtte og bliver hjulpet på vej. Det er vores ønske, at de får gode oplevelser med at tilberede mad og spise fælles måltider, får gode sociale oplevelser med andre unge, oplever gejst for madlavning og får bedre mulighed for at træffe sunde madvalg i deres eget liv. Jeg håber desuden, at forløbet kan være med til at bygge en endnu stærkere relation mellem huset og drengene i klubben,” fortæller studentermedhjælper i kulturteamet Stine Spørring.

Råvarer, grundsmage og en ”pop-up restaurant”

For de unge består madlivsforløbet af fem undervisningsgange, hvor de skal i køkkenet med personale fra KBH+ og undervisere fra Meyers Madhus. Hver gang skal de lave et måltid fra bunden med hjælp og vejledning fra personale og undervisere. Måltidet skal bestå af to til tre retter med sæsonens friske råvarer. Alle undervisningsgange afsluttes med et fælles måltid, der serveres i Klubben.

Madtemaerne for de fire første undervisningsgange er: Vejen til velsmag, brød, korn & kærlighed, grøn mad og hønen & ægget. Under hele forløbet vil de unge deltage i alle elementer omkring måltidet; menuplanlægning, indkøb, madlavning, tilsmagning, borddækning, servering, præsentation, oprydning og opvask.

Hele forløbet afsluttes den femte undervisningsgang med en ’pop-up restaurant’, hvor de unge tilbereder og serverer et måltid for deres venner og familie i caféen. Alle unge får afslutningsvis et diplom for deres deltagelse.

Målet med madlivsforløbet er, at de unge kan identificere flere forskellige friske råvarer i sæson, bruge basal viden om køkkenhygiejne, bruge generelle køkkentekniske færdigheder, såsom stegning, bagning, emulgering og snitning, får kendskab til de fem grundsmage og kan arbejde med konsistenser i maden, lave brød fra bunden, anrette og skabe et visuelt udtryk i mad og træffe gode valg i forhold til bæredygtighed og økologi.

Train the trainer

Madlivsforløbet indeholder også en Train the trainer-del, som består af en madfaglig opkvalificering for de ansatte. Målet med denne er, at personalet får kompetencer til efterfølgende selvstændigt at kunne gennemføre lignende madkursusforløb for unge i KBH+, der har lyst til at lære om madlavning. På den måde bliver madlivsforløbet gjort bæredygtigt, og vi kan i fremtiden i endnu højere grad bruge madlavningen og måltidet som en del af vores pædagogfaglige praksis.

Læs mere om forløbet her:
https://maaltider.kk.dk/artikel/madliv-koebenhavn

STINE HAMBURGER BLIVER NY DIREKTØR I ASKOVFONDEN KBH+

Den 1. marts byder vi Stine Hamburger velkommen som direktør i AskovFonden KBH+. Stine kommer fra en stilling som programleder for frivillighed i Lær for Livet, hvor hun siden 2015 var leder af Lær for Livets mentorkorps, hvis formål det er, at sikre at Lær for Livets Learning Kids udvikler sig både fagligt og socialt.

Stine har derudover arbejdet i et EU program, der styrker innovation og entreprenørskab på universiteterne i hovedstaden, været selvstændig konsulent inden for lancering af dokumentarfilm og produktionsleder i Øksnehallen, hvor hun var ansvarlig for udstillinger, koncerter og fester.  

Stine kommer med en tværfaglig baggrund og bred erfaring indenfor samarbejde med mange forskellige fagligheder. I 2004 dimitterede Stine som filmproducer fra den alternative filmskole Super16, og har efterfølgende læst en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.

”Jeg glæder mig til at byde Stine velkommen I AskovFondens indsats KBH+. Med Stines relevante baggrund og ledelseserfaring, ser jeg frem til et frugtbart samarbejde”.  – Helle Øbo, Adm. direktør i AskovFonden.

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

I AskovFondens afdeling KBH+ udvikler og etablerer vi nye bæredygtige modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv til at skabe inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats bygger vi bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

AskovFonden er en apolitisk organisation med det formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

For yderligere information kontakt Kommunikationschef Katja Faurschou.

M/20860786 E/katja@askovfonden.dk 

‘Orange Together’ – vinder hæder i Holland

Af: Malthe Freiesleben Ejlers

Roskilde Festival og bureauet Volumes kampagne “Orange Together” om gråzoner, lyst og grænseoverskridende adfærd, når musikken spiller, har vundet prisen “Health & Security Innovation” ved European Festival Awards i Holland

Roskilde Festival satte i 2018 fokus på krænkelser og grænseoverskridende adfærd. Roskilde Festival beskriver baggrunden for kampagnen således: “Vi skabte Orange Together for at skabe forandringer. Ikke kun på Roskilde Festival, men også derhjemme efter festivalen. At manglende respekt og seksuelt krænkende adfærd er et problem verden over, har #metoo-bevægelsen med al tydelighed understreget.”

AskovFonden har i flere år samarbejdet med Roskilde Festival om at komme krænkende adfærd til livs, og var også samarbejdspartner ved kampagnen Orange Together. I 2018 deltog vi med en “pop-up” ungdomsredaktion – hvor der blandt andet blev produceret podcasts, voxpop, fotoreportage mv. alt sammen for at sætte fokus på grænser og grænseoverskridende adfærd.

For at hylde Roskilde Festival og den nyvundne pris, kommer her et gensyn med nogle af de elementer som AskovFonden producerede til kampagnen under Roskilde Festival 2018:

FØRSTE GANG PÅ ROSKILDE

DET SÆRLIGE VED ROSKILDE ER FRIRUMMET OG DE LØSE RAMMER – OG SÅDAN SKAL DET FORBLIVE


Af Astrid Kruse Noe og Viktor Øbo

Det tager ikke mange øjeblikke, at opfatte den særlige stemning der hersker på Roskilde Festival.
Kigger man rundt er udklædte jurastuderende ikke et besynderligt synd, og hvis en pige kommer gående kun iført undertøj og klaphat, tænker man ikke yderligere over det. Oplevelser som disse illustrerer tydeligt det omtalte frirum der skubber grænserne, og gør at de over 130.000 mennesker har lyst til at komme tilbage år efter år.
Den seneste tid har der i medierne været stort fokus på den negative historie på Roskilde – og dette er i sig selv også vigtigt – men samtidig opstår der et behov for at hylde det unikke frirum, for at opretholde den her særlige fællesskabsfølelse.

Ude i campingområderne hersker der et entydigt billede af, at festivalen er et sted hvor man kan slippe tøjlerne og udforske sine grænser. Som det lyder fra en af dette års festivaldeltagere; ” Der er en følelse af at man er omgivet af venner, og det gør at man tør tage det ekstra shot eller danse med folk man ikke kender. Man ved at der er nogen der holder øje med en”.

Men hvordan kan det være, at oplevelsen af det særlige sammenhold opstår? Set bort fra alkoholens påvirkning, anser gæsterne her hinanden som ligeværdige, og alle fordomme bliver lagt til side. Barriere overfor fremmede mennesker uanset køn, baggrund, etnicitet bliver brudt, og alle mennesker anses som potentielle venner. Det værdisæt er vigtigt at værne om ikke kun på Roskilde, men måske endnu vigtigere på hverdagsbasis, særligt i en tid hvor højrefløjspartier præger den politiske dagsorden, og splitter befolkningen i minoriteter, i stedet for at samle den, som det ses på Roskilde Festival.

Set fra den anden side fremprovokerer frirummet også nogle gråzoner, og for nogen kan disse gråzoner være svære at navigere rundt i. Ingens grænser er ens, og det kan derfor være svært at vide, hvornår legen ikke er god længere – især når der er alkohol indblandet. ”Folk lever jo efter forskellige spilleregler og alle har forskellige grænser” påpeger en af festivalgæsterne. Heraf udspringer de episoder der blandt andet omhandler de overgreb, som var i stort fokus sidste år. Det er vigtigt at tackle problemet, på en måde hvorpå man opbygger et fælles ansvar, hvor det bliver normal kutyme, at sige til sin sidemand Er du ok med det her, eller har du brug for en hjælpende hånd? Inden for området findes allerede forebyggende kampagner såsom årets Orange together kampange, men der er stadig rum for i endnu højere grad, at sætte fokus på hjælpsomhed f.eks. ved at fortælle den positive historie om Roskilde-frirummet.

Det er netop for at pointere vigtigheden af frirum og medansvar, at dette skriv er blevet til. Siden 1971 har Dyreskuepladsen været stedet, hvor danskerne og andre besøgende har muligheden for udfordre deres personlige grænser og have en fest blandt mudder, mad og musik – og sådan skal det helst forblive. Der bliver i medierne oftest talt ind i en herskende diskurs, og her er det vores fælles ansvar som festivalgængere, at nuancere billedet af Roskilde, og snakke ind i både den negative og såvel som den positive diskurs, blandt andet ved at lade grænserne bliver skubbet, fremfor at blive overtrådt. Og hertil er det vigtigt at lade diskursmagten være i hændende på os som er til stede på festivalen, frem for dem der ser det udefra.

Lær Pernille at kende

Lær Askovfonden KBH+ at kende. I dag møder du Pernille-Lykke Schwarz som vi i dt nye år har haft glæden af at byde velkommen til KBH+ teamet som pædagogisk leder for vores nye Pigeklubben.

Hvad skal du lave i KBH+? 

Jeg er pædagogisk leder for Pigeklubben, og jeg glæder mig så meget til at komme i gang- møde pigerne- indtage KBH+

Fortæl os om din rejse, der førte dig til KBH+?

Jeg kendte godt til AskovFonden, og havde hørt om KBH+ flere gange. En tilfældighed til en middag hvor en veninde fortalte mig, at der var et job der stod Pernille-Lykke på. Jeg læste jobopslaget og tænke WAUWWWW- det vil jeg- og her er jeg. Efter min jobsamtale ville jeg bare tilbage til stedet, det var både stedet- men jeg kunne også mærke en hel unik stemning i huset. Her tænkes kreativt og mulighederne er så store på alle leder og kanter. Det med kreativitet er noget der taler ind i mit sociale hjerte, der er nemlig intet vi ikke sammen kan lykkes med- dette er udgangspunktet, det kan så være vi må begrænse os på længere sigt, men vi starter med at ønske stort!!!!

Hvad glæder du dig til i din nye stilling?

Til at vi sammen med pigerne der skal bruge klubben og med KBH+ får skabt den fedeste klub, med mangfoldighed- kreativitet, glæde og en masse gode stunder. Jeg tænker at min fornemste opgave er, at jeg sammen med de piger som skal bruge klubben får skabt lige præcis det rum, som giver mening for pigerne- lige netop det de har behov. Jeg vægter ejerskab, selvbestemmelse og fælleskab som essentielle pejlemærker i arbejdet med den unge, og relations arbejde er for mig et vigtig pædagogisk redskab i det sociale arbejde.

Hvad er din yndlingsmorgenmad?

Æg, og æg og æg

Hvis du var strandet på en øde ø, hvilke 3 ting ville du have med? hvorfor?

Mine børn, min mand- men det er jo fire… og hvad så med resten af familien? Og måske er svaret meget klicheagtigt?. Ellers en lighter og noget fiskesnøre- og en bog om overlevelse.

Yndlingsfilm?

Helt sikkert Robin Hood, Disney versionen. Jeg kan nærmest alle replikkerne…..det er det med” At tage fra dem der har alt, og give til dem der intet har” . altså at hjælpe dem der trænger, og det gør Robin Hood i den grad J Ellers elsker jeg dansefilm, og nr. 1 er Saturday Night Fever- Waoww der bliver danset.

En anden film jeg har tvunget mine børn til at se, er Christiane F – en fortælling om en ung piges misbrug- og hendes kamp for at blive stoffri- den foregår i Berlin start 80’erne- filmen rørte mig dybt, den var uhyggelig, samfundsrelevant og mega godt instrueret.

Yndlingsbog?

Det er jo nærmest umuligt….

Pigeliv af Tine Bryld- var en af mine første læseoplevelser. Jeg anbefaler denne bog til mange unge stadig- den er så uskyldig og fin- og beskriver overgangen fra barn til ung så fint og ægte. Jeg læser alt, lige fra erindringer til krimier. Men jeg stopper hvis bogen ikke har fanget mig på side 2, gider ikke bruge min tid på noget der er dårligt – når nu der er SÅ mange bøger i verdenen.

Det bedste du ved at bruge weekenden på?

Jeg rydder ikke op…nyder langsomme morgener hvor jeg bare bliver liggende med min Ipad og skiftevis spiller Wordfeud og læser nyheder. Når jeg står op fra sengen ligger jeg mig gerne på sofaen.- hvis det regner bliver jeg gerne liggende, der er ikke noget bedre end lyden af regn og vind på ruderne. Hvis solen skinner ligger jeg mig i haven i stedet for J Måske jeg skal få flettet lidt yoga ind i weekenderne…?

Nyt år & nye arrangementer hos KBH+

Kalenderen siger 2019 og vi er hos KBH+ i fuld gang med at fylde kalenderen op med spændende events, workshops, uddannelsestilbud og meget, meget mere!

Har du nogle nye og spændende bud på hvad vi skal fylde i kalenderen og har du måske mod på, at være med til at føre det ud i livet – skal du være mere end velkommen til at komme forbi til en snak eller skrive en besked til os via vores facebook: KBH+

Vi glæder os allerede til at se dig!


Faste hold såsom Yoga, Mindfulness, Billedkunst mv. er allerede startet op.

Næste event // Podcast og Perleplader tirsdag d. 8/1

Ukøn Poesi // En aften i feminismens tegn

Mange mennesker havde trodset kulden og bevæget sig mod KBH+ tirsdag d. 11 december for, at deltage i en aften fyldt med poesi, power og paneldebat. Salen var derfor fyldt da (Emilie) Morgan Hemmingshøj bød velkommen til Ukøn Poesi for første gang. 

Ukøn Poesi er en åben scene, der undersøger emner indenfor køn, seksualitet, normer og tabuer. Denne aftens tema var “Hvad er feminismen i dag?” og Morgan havde inviteret en række personer til at komme og belyse dette emne fra forskellige vinkler.

Morgan udtalte i eventbeskrivelsen at “Feminismebevægelsen virker splittet. Har rødstrømperne taget bh´en på igen? Har den nye generation glemt at de har et valg? Debatten drejer sig om ligeløn, kønskvoter og #Metoo. Der er blevet friblødt ud over debatten og nogle mener måske at feminisme er kvinder der hader mænd? Andre twerker med knyttede næver og andre tager helt afstand fra debatten fordi den simpelthen bliver for ‘skinger'”

Scenen blev på aftenen indtaget af folk der havde noget på hjertet og som havde fået til at opgave at give deres fortolkning og bud på emnet: Hvad er feminisme idag? Aftenen blev en blanding mellem spoken word og paneldebat og til sidst fik det engagerede puplikum, lov til at stille de spørgsmål de havde på hjertet.

Alt i alt var det en aften fyldt med engagement og en brændende nysgerrighed på hvad feminisme har at byde på anno 2018.

Emilie Morgan Hemmingshøj

Aftenens panel bestod af:
Rasmus Hald Møller bestyrelsesmedlem i DareGender
Mark Ludvig Henriksen dragartist (ION)
Helena G Hansen næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund

Aftenens poeter var:
Priscilla Hortense
PernillePoet
Loui Dyrholm Jensen
Oliver Hannibal Frydendal Hansen
Alexander Phillips Larsen
Naiha Khiljee
Tobias Dalager
Marie Lundberg

Aftenen blev til i samarbejde med Østerbro lokaludvalg 

Billedresultat for østerbro lokaludvalg logo png

Instagram: @queer_poesi

Facebook: Ukøn Poesi: Hvad er feminismen i dag?

Smagen af Tingbjerg // En sanselig fotoudstilling om fællesskaber og madkultur i Tingbjerg Bibliotek & Kulturhus

Af: Anne-Marie Vang, Benjamin Sebastian Wiese, Kathrine Norsk, Mille Høj Vittrup & Priscilla Hortense

Portræt af Sheikh Saleem med tegning af hans yndlingsret Keema

Torsdag d. 6/12 kl. 17-19 dannede det nye bibliotek & kulturhus i Tingbjerg rammerne for åbningen af en sanselig fotoudstilling om madkultur.

Mange har måske hørt om Tingbjerg gennem medierne. Der er desværre blevet skabt et syn på bydelen, som er svær at ryste af sig. Men dette mediebillede hænger ikke sammen med, hvordan beboerne i området har det med at bo her.

Det blev hurtigt tydeligt for os, at Tingbjerg er meget mere end hvad medierne fortæller. Det er nemlig en bydel hvor man bliver budt velkommen med åbne arme. Her eksisterer adskillige fællesskaber på kryds og tværs i bydelen, og især de stærke madfællesskaber, med deres høje deltagerantal, har en stor plads i beboernes hjerter.

”Når man mødes over et måltid mad, er det som om at samtalen med andre mennesker bliver endnu mere let og interessant..” fortæller Sheik Saleem. Han er medlem af Madklub for mænd – og en af dem, der velvilligt stillede op foran kameraet. ”Portrætterne er ret interessante, for det er ikke det typiske billede, man kan opleve på en udstilling.”

Vi har alle mad til fælles, om vi bor i New York, Berlin eller Tingbjerg og netop dette fælles sprog skabte rammerne for projektet Smagen af Tingbjerg. Udstillingen er en hyldest af de madfællesskaber, som beboerne aktivt deltager i, og ser som en stor del af Tingbjerg. Vi har gennem sanser, fotografi, tegning, lyd og selvfølgelig mad været med til at skabe positive dialoger på tværs af beboerne, og det er vi ekstremt stolte af.

 

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Tingbjerg Forum, Kbh+ Projektakademiet og 19 Tingbjerg beboere, som har åbnet deres madglade hjerter mod kameraet. Arrangementet er støttet af Tingbjerg-Husum Partnerskab.

Du kan opleve portrætterne frem til 1. Februar 2019
Læs mere her

Fotograf Anne-Marie Vang

Tegning Kathrine Norsk

#uperfektjul

“Tegn hvad du ønsker dig til jul som ikke kan pakkes ind og lægges under træet”- Amalie

Amalie Himmelstrup fra Projektakadmemiets nuværende team 9, har lavet en anderledes julekalender i år:
Nemlig en Mini-portrætserie ♡ om juleminder og juleønsketegninger fra 24 danskere (7-84år) med noget på hjerte ♡

Hver dag åbnes en ny låge, med en ny fortælling og tegning du kan følge med på #uperfektjul

Bland andet kan du møde Asta, 7 år:

Asta savner sin far, der har boet og arbejdet i England siden sidste jul. “Min far har været hjemme mange weekender bortset fra nogle dumme weekender, men nu kommer han hjem til mig i hele juleferien. Det er mange dage, og det bliver rigtig dejligt”, fortæller Asta begejstret. Udover at se sin far glæder Asta sig til at åbne gaver, lege pakkeleg og spise risalamande, men der er noget, der undrer hende. “Ved du hvad? Hvert år er det mig, der får mandlen. Det undrer mig, men det må være magi”, konstaterer Asta, inden hun tegner videre på sit juleønske.

Asta går i 1. klasse. Og så går hun til basket, svømning, karate, kor og ukulele. Hun elsker at spille “Don’t worddi, be happy” på sin ukulele. Hun ved ikke helt, hvad den handler om, men hun vil også gerne lære at spille den på sin blokfløjte snart.

Når Asta kommer hjem fra skole eller en af sine mange fritidsaktiviteter, så leger hun med sin kanin, som hun har døbt Fluffy. “Det er mig, der har bestemt, hvad den skal hedde. Jeg troede, at det betød dejlig, men så fik jeg at vide, at det betyder blød. Det er okay, for den er jo både blød og dejlig”, forklarer Asta.
Hun har tegnet et juleønske om, at det vil komme til at regne med både sne og gulerødder til jul. “Så bliver alle glade. Jeg elsker sne, og gulerødder er jo som slik for kaniner”, fortæller Asta, der dog selv foretrækker rigtig slik. “Mit yndlingsslik er popcorn-chokoladepinde og det slik, som jeg vandt til klippe-klistre dag i skolen igår. Vi lavede en psyko lang guirlande, der gik hele vejen fra 3. sal og ned ad alle trapperne til kælderen”.

UNDER SAMME SOL // Fællesskab, identitet og sameksistens

Unge, modige stemmer fortæller personlige fortællinger om fællesskab, identitet og sameksistens – kom og lyt med, når vi d. 28. november viser lydinstallationen UNDER SAMME SOL i Café Embla.

Af: Johanne Østergaard, Bjørg Rasmussen, Cecilie Egeholt, Manila Ghafuri & Anna Kim Wischmann

 

Mytologier har gennem årtusinder tilbedt solens guder og gudinder og fortalt historier om solens rejse over himlen. Myten om Solvognen har været udgangspunkt for projektet UNDER SAMME SOL. Historien om hesten der trækker solen efter sig over himlen om dagen og gennem underverden om natten. Solen der skaber lys og liv, men som samtidig hver nat må møde forhindringer i underverdenens kaos, for at kunne skinne igen om morgenen. Ligesom at Solvognen rejser over verden med lys, vil vi belyse unges fortolkninger af sameksistens, fællesskab og identitet, og heri skabe et rum for refleksion.

 

Vi ser en værdi i et mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til forskelligheder. Et fællesskab, hvor unge får mulighed for at dele sin historie og inspirere andre. Vi tror på, at personlige fortællinger kan nedbryde fordomme og bringe mennesker tættere sammen.

Derfor har vi skabt en lytteoplevelse, hvor vi minder hinanden om, at ligegyldigt hvor forskellige vi er, og hvor vi befinder os i verden, er vi alle UNDER SAMME SOL.

 

Vi har arbejdet med unge, modige historiefortællere i alderen 16 til 24 år. De har skrevet og fortalt historier om identitet, fællesskaber og fremmedhed ud fra refleksioner over de mytiske fortællinger og solen som sociokulturelt fænomen. Hver historie, digt og refleksion er blevet til et unikt lydværk med musik af en ung musiker, Jonas Wetterslev.

 

UNDER SAMME SOL afvikles onsdag d. 28. november på Emblasgade 175, 2100 København. Der vil være tre visninger à 35 min: kl. 18, 19 og 20. Arrangementet er gratis, da vi ønsker at alle skal kunne deltage, man behøver blot at booke en billet ved at følge linket her: https://goo.gl/forms/eN3rM0Y9BY6LVc7z2).

Café Embla serverer kaffe, the og kage – og fra kl. 18.30 er der varm hokkaidosuppe på menuen.

My Lovely Demon

 

Hvordan spiller en så kompliceret kunstart som musikteater sammen med emner som splittelse og indre dæmoner? Det har vi undersøgt her i KBH+ AskovFonden.

De seneste måneder, mens efteråret med dets regn og kulde har sneget sig ind i os alle, har vi her i KBH+ arbejdet med dæmoner og splittelse. Sammen med et topengageret teaterhold har vi siden september arbejdet på at stykke et dæmonisk og fængende musikteater sammen. Premieren er torsdag d. 15.

Teaterprocessen, som vi kalder den, har haft tre overordnede faser. Præmissen hele vejen igennem har været et tæt samarbejde med professionelle skuespillere, dramaturer, musikere, tekniker osv. Der har givet et indblik i hvordan teater produceres i professionelle lag.

Den første fase var en skriveproces, hvor vi sammen trådte ind i mørke universer og absurde fortællinger. Den næste fase bestod af en musik- og kompositionsfase hvor sangere og musikere har arbejdet tæt sammen for at lave smukke, dystre numre.

Den sidste fase er den vi er i nu. Her kommer alle teaterholdets talenter på spil, skuespillerne øver sig som besatte. Lysteknikerne pusler, piller og perfektionerer. Video og lyd skaber uforglemmelige billeder der både kan ses og høres. Musikerne og sangere stemmer både stemmer og instrumenter. KBH+ summer af liv (og død) ud på de sene aftener, hvor kaffe og pizza er blevet en ting der går hånd i hånd.

Du finder begivenheden her