Bevilling fra Akutpuljen i Tuborgfonde

Det er en stor glæde at KBH+ AskovFonden har fået en bevilling fra Akutpuljen i Tuborgfondet, midlerne er nu allerede i gang med at blive sat i spil så vores hus kan leve også selv om det ikke er fysisk åbent. Vi har sat gang i udvikling af et træningskit til vores 18+ Klub så de unge kan træne sammen på afstand, fælles spisning som vi plejer bare hjemme fra og filmvisninger sammen men der hjemme og meget andet som alt sammen vil være med til at styrke fællesskabet i KBH+ til gavn for de unge i denne svære tid.

Vi er dybt taknemmelige for støtten, og vi glæder os til alt det vi nu kan sætte strøm til.  

KBH+ er lukket ned på den klassiske måde, men er åben på nye måder – kun fantasien sætter grænser!

Skrevet af Stine Hamburger

 

KBH+ er stedet hvor man som ung kan mødes med andre og får gode oplevelser sammen. Det er stedet hvor man sammen oplever noget, skaber noget og afvikler noget sammen. I en tid som den vi står i lige nu, arbejder vi selvfølgelig i KBH+ på højtryk for at designe nye måder at mødes på, så vores KBH+ ånd fortsat er til stede i nye tiltag. Vi giver ikke op, og vi håber I vil være med os i vores nye tiltag og skabe nye fællesskaber sammen i denne nye tid. Så hold øje på vores platforme der vil ske ting og sager i denne uge….

Vi ved mange vil opleve mindre gode dage i den kommende tid. Vi tænker på jer, og håber, at vi via vores platforme kan tilbyde jer sparring, gode oplevelser og andre relevante tilbud. Vi håber også, at I vil komme med jeres ideer til hvad vi kan gøre sammen i denne tid – på afstand, men alligevel sammen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det for os der plejer at komme i KBH+ dagligt, er svært ikke at holde fysisk åbnet i det dejlige hus. Men vi ved det er det rigtige for alle. At vi netop ikke mødes fysisk før på den anden side af denne periode.

Selvom vi i øjeblikket mest har fokus på at lukke ned og begrænse vores fysiske kontakt til andre mennesker, kan det være en oplagt tid til, at vi deler de gode netværk der findes online, og have tid til at udvikle og afprøve nye ideer. En nedlukningsperiode kan derfor bruges som en mulighed for at lære mere om sig selv og blive introduceret til nye dele af vores lokalsamfund og verdenen.

Vi håber at møde jer derude i det digitale og at vi sammen kan skabe nærhed og fællesskaber, selv om der er fysisk afstand.

 

Pigeklubben er åben – bare på nye måder

Skrevet af Pernille-Lykke Schwarz

Pigeklubben holder normalt åbent i KBH+ om eftermiddagen og i aftentimerne det meste af ugen, men i denne tid er arbejdet blevet noget anderledes, men ikke desto mindre er Pigeklubbens tilstedeværelse super vigtig, da det at være en del af et fællesskab betyder så meget for alle os mennesker. Arbejdet foregår selvfølgelig fra et lidt andet sted end i KBH+, men formålet er det samme. At skabe gode fællesskaber, oplevelser og give alle de unge en følelse af at høre til et sted. Arbejdsbordet ser også ud på en ny måde, og der er også tid til at trække lidt frisk luft i haven.

 

Vi kan skabe fællesskaber på mange måder og via mange platforme, og vi har allerede de ansatte imellem snakket om, hvordan vi får vores hverdag til at gå lige nu, og pigerne har delt billeder af et hverdagsmoment med hinanden. Både for at skabe nærhed selvom vi er langt fra hinanden, og også for at skabe den stemning vi normalt har i Pigeklubben, hvor vi er sammen, griner, pjatter og snakker om det der også er svært.

Vi vil i den kommende tid målrette vores arbejde i Pigeklubben så vi imødekommer den noget anderledes hverdag alle pigerne selvfølgelig er i, og vi giver ikke op bare fordi vi ikke kan mødes fysisk. Vi vil sikre at der er et godt grin, en alvorlig snak, hjælp til lektierne, træning samtidig (uden at være sammen) og dyrke det særlige fællesskab vi har i Pigeklubben og som vi alle holder så meget af.

 

Klubben på gaden i teams med den rette afstand selvfølgelig

Skrevet af Mads Elttör Nielsen og Ali El-Saadi

KBH+ Klubben holder normalt åbent i fysiske lokaler året rundt, men har selvfølgelig i denne særlige tid ændret på hverdagen, og I denne tid er Klubben selvfølgelig ikke fysisk åben. Klubbens ansatte er aftentimerne på gaden, og snakker med de unge der ellers normalt ville have været i Klubbens lokaler. Det sker selvfølgelig med den rette afstand, og der er ikke håndtryk de unge og ansatte imellem, som ellers er helt normalt mellem medarbejdere og unge fra Klubben.

I aftes var vi rundt i gaderne omkring Klubben, og vi mødte unge fra Klubben, der var glade for at se os. Det var rigtig rart at høre dem fortælle at de alle tager deres forholdsregler, og bakker op om det Statsministeren opfordrer os alle til, nemlig at holde afstand, have høj hygiejne og passe på hinanden netop ved ikke at være sammen som vi ellers plejer. 

Vi oplever at det er en god ting at vi er synlige i gadebilledet, og at vi kan være med til at sikre at alle unge er informerede om den nye situation, og at vi kan understrege vigtigheden af at man ikke opholder sig i grupper på gaden, men i stedet for er derhjemme.

Klubben samarbejder tæt sammen med det udegående team Københavner Teamet og holder sig orienteret om retningslinjerne for at arbejde på gaden i Københavns Kommune. Vi er gode til at snakke sammen (på telefonen selvfølgelig) og høre om hvad der sker i området og dermed styrke vores egen indsats.

Hvis man er ung fra Klubben og har brug for en snak med en af os ansatte så ræk endelig ud, man kan altid ringe til Safih Butt lederen af Klubben på 52301288 og få en god snak i denne svære tid.

12 UGERS KREATIVITETSFORLØB

Af Laura Dueholm og Oliver Pedersen, som er en del af KBH+’s ‘Kreativitetsforløb’

Mange ønsker at blive klogere på, hvordan man udfolder sit kreative potentiale. Men hvordan bliver man egentlig kreativ? Og kan kreativitet trænes?

Det har vi sat for at finde ud af. Derfor er vi fem unge der har startet et 12-ugers kreativitetsforløb med afsæt i Julia Camerons bog: Kreativitet. Vi mødes ugentlig (nu virtuelt) og drøfter et af bogens 12 kapitler og de oplevelser vi har haft med vores kreativitetsarbejde. Vi støtter hinanden i den kreative proces, og afprøver nye værktøjer – både i fællesskab og hver for sig.

Nu hvor Danmark holder sig indenfor, er der også mulighed for kreativ fordybelse. Madlavning, musik, kunst, kreative fornyelser i hjemmet osv.. Eller måske mulighed for, at give lidt ekstra tid til de ting, som vi ellers ikke har overskuddet til. Befinder vi os faktisk i en tid lige nu, hvor vi skal give kreativiteten plads?

Et af grundelementerne i forløbet er blandt andet at skulle skrive såkaldte ’morgensider’, som er tre håndskrevne sider med alt hvad der falder dig ind. Det skal gøres som det første på dagen. Tøm hovedet. Et andet grundelement er ’ugens oplevelse’. Hver uge skal du planlægge en oplevelse på et par timer – kun for dig.

Du kan selv prøve ’morgensiderne’ og ’ugens oplevelse’ – måske kan det kan give dig et kreativt boost?

Hvordan holder man sammen på afstand?

Af Kimmie Tentschert, projektleder og teamleder for Projektakademiet der lige nu er igang med uddannelse af Akademiets 11. Team. 

Projektakademiet er bygget op omkring fysisk facilitering, fysiske projekter og vigtigst af alt teamets fysiske læringsfællesskab.  

Som alle andre er Projektakademiet blevet kastet ud i en historisk situation, som ikke er oplevet før. Hvor svaret pludselig ikke er den fysiske relation og samtale – men afstand og isolering. Hvordan skaber man så rammerne og værdien for noget, som er bygget op om netop det fysiske? 

De næste par uger skal jeg og hele Projektakademiets team 11 finde ud af hvordan vi praktisk kan finde mening i vores nye situation, og derigennem finde nye værdifulde måder at arbejde og mødes på. 

Den her nye udfordring griber vi an på sammen måde som vi gør med vores projekter, nemlig ved at: 

Undersøge, Prototype & Eksperimentere 

Foruden at holde møde med mine dejlige kollegaer sidder jeg pt. ved mit lille hjemmekontor og arbejder med hvordan vi online kan køre Projektakademiet. 

Der er masser af ideér, former og materialer på bordet, og jeg kommer helt sikkert til at lave nogle fejl.  

Denne uge skal vi udvikle og teste forskellige former af, b.la. med individuelle fysiske opgaver, små online refleksionsgrupper og selvfølgelig med virtuelle fællesmøder.  

På Projektakademiet er undervisningen aldrig bare envejskommunikation og det er vigtigt at Skype møder heller ikke bliver dette. Derfor undersøger jeg nu nye mødeprocedurer, sådan at alle kan byde ind og være med. Protoypen eller måden vi prøver det af på, er selvfølgelig ikke kun mig, der skal beslutte. Derfor bliver vores første online møde en fælles forventningsafstemning for hele teamet, sådan at det kan tage udgangspunkt i teamets tanker, behov og forventninger.

Isolation på denne måde er en hård nød at knække, men jeg glæder mig til at se hvordan vi får det bedste ud af det.

Over and out!

 

Pigeklubben på’Borgen’

Som et led i Pigeklubbens planlagte årshjul arbejdes der med temaerne demokrati og medbestemmelse. Derfor arrangerede Pigeklubben og deres leder, Pernille-Lykke Schwarz, et besøg på Christiansborg, hvor de fik rundvisning af Marianne Jelved.

Dette perspektiv taler ind i Pigeklubbens besøg på Christiansborg, hvor de netop havde mulighed for at stifte bekendtskab med en del af vores demokratiske samfund, man sjældent får så direkte indsigt i. Som en del af Pigeklubbens mest centrale pejlemærker, demokrati og medbestemmelse, var besøget et vigtigt element for pigernes udvikling og forståelse af det samfund, de til dagligt lever og indgår i.

Inden besøget havde pigerne læst nærmere på nettet om Marianne Jelved og hendes politik. Især hendes store arbejde for skolerne og afskaffelse af de Nationale test var noget, pigerne lagde mærke til og beundrede. Pigerne havde gjort sig mange tanker om, hvad mødet med den tidligere minister mon skulle handle om og havde taget pænt tøj på til anledningen. Pigerne var meget lyttende og engagerede, de stod tæt ved Marianne Jelved, når hun fortalte, og de spurgte undervejs indtil det, der blev fortalt. Det var tydeligt, at pigerne havde en respekt for stedet og dets betydning.

Gennem rundvisningen fortalte Marianne Jelved flere gange om hendes pejlemærker; frisind, storsind, retsind og lovsind. Pigerne spurgte mere ind til, hvorfor disse var så vigtige. Marianne forklarede, at disse fire begreber var noget, pigerne altid skulle forholde sig til. Frisind og storsind er det, Marianne altid mener man bør møde andre mennesker med og er en reminder om, at vi lever i et frit samfund, hvor vi alle er frie. Retsind og lovsind er med til at forsikre os om, at vi alle lever i et demokrati og er underlagt vores fælles grundlov. Da pigerne spurgte ind til, Mariannes syn på danskhed – noget, der til dagligt optager pigerne – var svaret klart, at det også hang sammen med de fire ovenstående pejlemærker.

På vej hjem blev turen evalueret af pigerne. Her nævnte de, at især Danmarkshistorien var blevet mere tydelig gennem rundvisningen med Marianne Jelved, og at det havde været fedt at høre om grundlovens historie og om skolens udvikling. En af pigerne havde især lagt mærke til, hvordan Jelved flere gange havde italesat, hvordan ”alle mennesker burde behandles på samme måde”. Et menneskesyn der optager pigerne, og som ofte diskuteres i Pigeklubben på baggrund af deres etnicitet og hverdagsliv.

Turen til Christiansborg var en oplevelse, der satte gang i refleksionerne hos pigerne og belyste de temaer, der er udgangspunktet for Pigeklubbens pædagogiske dagsorden; demokrati og medbestemmelse. Udover det inspirerende møde med Marianne Jelved, var det et hit hos pigerne at opleve journalister og politikere ’live’ på Christiansborg.

 

FAKTABOKS:

Om Pigeklubben

Pigeklubben er for unge piger mellem 14 og 17. Her vægtes det gode ungdomsliv gennem aktiviteter med fokus på fællesskab, kompetenceudvikling og medejerskab. Ved at være en del af Pigeklubben i KBH+, er man i lige så høj grad også tilknyttet et sted, hvor andre unge mellem 14 og 30 også bruger husets aktiviteter. Udover at være en del af det sociale fællesskab i Pigeklubben, får man samtidig mulighed for at se, hvordan andre ungdomsgrupper lever deres ungdomsliv og har mulighed for at deltage i aktiviteter på tværs af KBH+ som Fællesspisning og Nabodag.

NYT OM CORONA-VIRUS OG KBH+

I KBH+ – AskovFonden følger vi de retningslinjer som statsministeriet har fremsat angående Corona-virussen.

KBH+ holder helt lukket for åbne aktiviteter som yoga, fællesspisninger med mere.

Pigeklubben holder fysisk lukket, men de unge kan kommunikere med de ansatte via andre platforme.

18+ Klubben er fysisk lukket, men medarbejdere er at træffe på gaden i åbningstiden, dette sker i samarbejde med Københavner Teamet.

Projekt Akademiet udbyder undervisning virtuelt til de studerende de kommende uger.

Alle KBH+’ medarbejdere er på arbejde, selvom de ikke er fysisk til stede, og alle medarbejdere kan kontaktes på mail eller telefon.

 

Ring til os, alle vores numre finder du her

Vi følger udviklingen og anbefalingerne tæt, og sørger for at holde jer opdaterede undervejs.

Læs myndighedernes retningslinjer og seneste nyt om coronavirus her.

Sådan forholder vi os til Corona-virus i AskovFonden

Aktuel situation

AskovFondens afdelinger holder åbent. Hvis Corona-virussen betyder ændringer i dele af hverdagen, giver vi direkte besked til berørte brugere og medarbejdere.

 

Sådan skal du forholde dig 

Hvis ikke du har været i et af risikoområderne, og der ikke er mistanke om sygdom, kan du komme i alle AskovFondens afdelinger som normalt.

Se her sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger:

  • Hvis du er kommet hjem fra et risikoområde (de røde og orange områder på Udenrigsministeriets liste) den 2. marts eller derefter, skal du ikke benytte afdelingerne i 14 dage.
  • Hvis du har været i direkte kontakt med familiemedlemmer, der er kommet hjem fra et risikoområde den 2. marts eller derefter, skal du følge samme henstilling som oven for.
  • Hvis du får symptomer på corona-virus (feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær) og har mistanke om, at du er smittet, skal du blive hjemme og kontakte din læge eller 1813.

Vær opmærksom på, at risikoområderne løbende ændrer sig.

 

Læs på um.dk, hvilke risikoområder der er tale om – og hvordan du generelt skal forholde dig ift. rejser

Læs politiets retningslinjer her

Velkommen til Team 11

I denne uge er Team 11 som er det 11. hold af unge projektleder-akademister på Projektakademiet, netop startet. De skal over det næste halve år udvikle deres evner og kompetencer indenfor projektledelse både praktisk og teoretisk. 

De 15 inspirerende unge er blevet nøje udvalgt gennem en skriftlig ansøgning og en optagelsesworkshop. Nu skal de starte på et spændende, kreativt og lærerigt forløb, hvor der er masser af plads til skøre ideer og god energi. I løbet af uddannelsen kommer de blandt andet til at lære om innovative processer, kreative projekter, projektstyring, teamwork, formidling og facilitering.

Den første opgave er et fællesprojekt, hvor teamet skal planlægge, udvikle og facilitere et projekt, der fremmer den fysiske kontakt mellem unge ud fra principperne: Anerkendelse, værdsættelse, mangfoldighed, nytænkning og borgerinddragelse.

Fællesskaber, fællesskabsfølelse og fællesskabskultur er fundamentet i vores samfund og demokrati. Den menneskeligenaturs balancegang mellem individualisme og fællesskab er sårbar. I takt med at vi i stigende grad er tilstede online, falder deres offline tilstedeværelse. Det vil sige der mindre fysisk kontakt. Vi bruger altså mindre og mindre tid på de fysiske møde med andre mennesker. 

Det kaster Team 11 sig over at arbejde med den næste måned! 

Vi glæder os til at se Team 11 in action og til at opleve, hvilke spændende initiativer de skal være med til at få til at blomstre på Nørrebro.